Sołdek kończy 70 lat - zapraszamy na urodziny!

10.10.2018

19 października 2018 roku Towarzystwo Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek" wraz Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku zaprasza na 70-te urodziny rudowęglowca. Doniosła okazja wymaga stosownej oprawy, dlatego podczas uroczystości poświęcona zostanie nowa bandera statku, a także odnowiony akt poświęcenia jednostki. Uroczystość odbędzie się o godzinie 13.00 na nabrzeżu Ołowianki, przy jubilacie - czyli "Sołdku". Zapraszamy!

6 listopada 1948 roku w Stoczni Gdańskiej zwodowano pierwszy polski statek zbudowany po II wojnie światowej - "Sołdek". "Płyń po morzach i oceanach..." słowa te wypowiadała Helena Sołdek, matka chrzestna tej jednostki. Na trybunie ustawionej przy dziobie rudowęglowca żonie towarzyszył Stanisław Sołdek, traser i przodownik pracy, którego nazwisko widniało na burcie statku.

22 października 1949 roku "Sołdek" ruszył w rejs do Szczecina, gdzie 25 października 1949 roku miało miejsce uroczyste podniesienie bandery. Następnego dnia - 26 października 1949 roku, statek wypłynął w swój pierwszy rejs z węglem do belgijskiego portu.

Rudowęglowiec przez ponad 31 lat odbył 1479 podróży morskich do Danii, Niemiec, Belgii i Szwecji. Przewiózł w sumie ponad 3,5 miliona ton węgla i rudy żelaza zawijając do 60 portów. Niezwykle pracowity etap eksploatacji zamknął 30 grudnia 1980 roku: ostatni rejs z ładunkiem 2200 ton węgla ze Szczecina odbył do duńskiego portu Odensee. Drugie życie, jako statek - muzeum, "Sołdek" rozpoczął przy nabrzeżu gdańskiej Ołowianki 17 lipca 1985 r. Dziś rudowęglowiec jest gdańskim oddziałem Narodowego Muzeum Morskiego, turystycznym magnesem i stałym elementem krajobrazu wyspy Ołowianki.

Losy statków zwykle bywają podobne - na ogół po zakończeniu eksploatacji, jednostki podlegają złomowaniu, niektóre z nich znajdują spoczynek na dnie mórz i oceanów. Niewielka jest liczba tych, które po zakończeniu służby zostają zachowane i rozpoczynają "drugie życie" jako statki-muzea. Statek-muzeum "Sołdek" swoją szansę wykorzystał doskonale - wrósł w miejski pejzaż, jest nie tylko pomnikiem historii, ale też symbolem, do którego nie tylko gdańszczanie mają sentyment. "Sołdek" grał w filmach, był teatralną sceną, jest miejscem wystaw, zajęć edukacyjnych, a stale rosnąca frekwencja tylko potwierdza w jak świetnej nasz jubilat jest formie.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPSM "Sołdek"

15.06.2018

Kolejne zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek" odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 (czwartek) o godz. 13:15 w Ośrodku Kultury Morskiej przy ulicy Tokarskiej 21-25.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPSM "Sołdek"

20.04.2018

Kolejne zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek" odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 (czwartek) o godz. 13:15 w Ośrodku Kultury Morskiej przy ulicy Tokarskiej 21-25.

Życzenia świąteczne na Wielkanoc

28.03.2018


Statki żaglowe z polskich stoczni - wykład Zygmunta Chorenia

19.02.2018
Kiedy projektuje, zwraca przede wszystkim uwagę na to, by statek był bezpieczny, potem wygodny, a dopiero później szybki. Towarzystwo Przyjaciół Statku - Muzeum "Sołdek" oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zapraszają 27 lutego 2018 r. na wykład Zygmunta Chorenia - projektanta najpiękniejszych żaglowców.

Nie ma na świecie człowieka, który zaprojektował więcej żaglowców niż Zygmunt Choreń. "Pogoria", "Dar Młodzieży", "Mir", "Fryderyk Chopin", "Alexander von Humboldt", "Royal Clipper", czy wietnamski "Le Quy Don" to tylko niektóre jego realizacje. Z dumą opowiada, że wszystkie zaprojektowane przez niego jednostki mogą wykonać zwrot przez sztag.

Podczas spotkania w Ośrodku Kultury Morskiej Zygmunt Choreń opowie o statkach żaglowych z polskich stoczni, o swojej pracy i o tym, jak młody chłopak z Podlasia został "ojcem" żaglowców. Wykład odbędzie się 27 lutego 2018 r. o godzinie 17.00 w Ośrodku Kultury Morskiej.
Zapraszamy!Życzenia świąteczne i nowowoczne

21.12.2017


Statek-Muzeum "Sołdek". Perspektywy zachowania zabytku w świetle trendów światowych

15.11.2017
Towarzystwo Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek" oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zaprasza na wykład Dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, dra inż. Jerzego Litwina pt. Statek-Muzeum "Sołdek". Perspektywy zachowania zabytku w świetle trendów światowych

Wykład odbędzie się we wtorek, 21 listopada 2017 r. o godzinie 17.00 w Ośrodku Kultury Morskiej.

Gdańsk, ul. Tokarska 21-25, wejście od strony Motławy i od ul. Tokarskiej.Msza żałoba i pogrzeb prof. dr inż. Bolesława Mazurkiewicza

26.10.2017
Msza święta żałobna za prof. Bolesława Mazurkiewicza odbędzie się dnia 28 października 2017 o godz.10:30 w kościele oo.Franciszkanów (kościół górny) w Gdyni. Wstawienie do kaplicy cmentarnej o godz.12:00, wyprowadzenie do grobu o godz. 12:30 na Cmentarzu Komunalnym w Gdyni-Witominie.

Zmarł prof. dr inż. Bolesław Mazurkiewicz

24.10.2017
W niedzielę 22 października 2017 roku na wieczną wachtę odszedł Bolesław Mazurkiewicz, profesor nauk technicznych, wieloletni prezes i prezes honorowy Towarzystwa Przyjaciół Statku Muzeum "SOŁDEK". Funkcję prezesa Towarzystwa pełnił od 22.03.2005 r. Prof. dr inż. Bolesław Mazurkiewicz urodził się 9 maja 1931 roku. Był współtwórcą Towarzystwa Przyjaciół "Daru Pomorza" oraz członkiem wielu organizacji morskich, żeglarskich i akademickich. W 1956 roku Bolesław Mazurkiewicz ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Gdańskiej i rozpoczął pracę w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego i Biurze Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego. W 1960 roku przeniósł się do Zakładu Fundamentowania PG, gdzie w 1964 roku otrzymał tytuł doktora nauk technicznych za pracę "Analizy stateczności grodzi o podwójnej, zapuszczanej ściance szczelnej w świetle badań w skali naturalnej i na modelach".

Habilitował się w 1968 roku, w 1980 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1985 zwyczajnym. W latach 1981-1984 pełnił funkcję prorektora, a w latach 1987-1990 rektora Politechniki Gdańskiej. Miał w dorobku naukowym kilkanaście książek i dziesiątki artykułów, był promotorem i recenzentem wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, został także ośmiokrotnie uhonorowany tytułem doktora honoris causa. W swoich pracach zajmował się również problematyką żeglarską, zwłaszcza projektowaniem marin.

W 2014 r. ukazała się książka profesora Mazurkiewicza "Trzymajmy się, nie dajmy się: wspomnienia", jest to jego autobiografia.

Za swoje zasługi Bolesław Mazurkiewicz był wielokrotnie odznaczany. Został uhonorowany m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Zmarł w niedzielę 22 października 2017 roku.

Najszczersze kondolencje Rodzinie i bliskim Zmarłego składają Prezes, Zarząd i Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum "SOŁDEK".

Walny Zjazd

10.10.2017
W dniu 30.05.2017 roku odbył się Zwyczajny Walny Zjazd Członków Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek".

Walny Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi za 4-letnią kadencję (2013-2017). Dokonano wyboru Prezesa Towarzystwa oraz Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej uległ zmianie.
W związku z zakończeniem kadencji i chorobą pana prezesa prof. dr hab. inż. Bolesława Mazurkiewicza wybrano nowego Prezesa Towarzystwa w osobie Pana Admirała Piotra Stockiego.

Wybrano 6 Członków Zarządu Towarzystwa w osobach:
P. Witolda Kuszewskiego,
P. Leonarda Wieliczko,
P. Beatę Samoraj,
P. Wojciecha Nadolskiego,
P. Marka Dzidę,
P. Ryszarda Fryskę.


Wybrano 4 Członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa w osobach:
P. Marię Dyrkę,
P. Mirosława Bruckiego,
P. Ryszarda Grablisa,
P. Władysława Bublewicza.


Na zebraniu Zarządu w dniu 14.09.2017r. Zarząd Towarzystwa i Komisja Rewizyjna ukonstytuowały się w następujący sposób:

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek"
1. Witold Kuszewski - Wiceprezes Zarządu,
2. Leonard Wieliczko - Wiceprezes Zarządu,
3. Wojciech Nadolski - Sekretarz Zarządu,
4. Beata Samoraj - Skarbnik Zarządu,
5. Ryszard Fryska - Członek Zarządu,
6. Marek Dzida - Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek"
1. Maria Dyrka - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
2. Mirosław Brucki - Członek Komisji Rewizyjnej,
3. Ryszard Grablis - Członek Komisji Rewizyjnej,
4. Władysław Bublewicz - Członek Komisji Rewizyjnej.

W czasie Zwyczajnego Walnego Zjazdu uchwalony został wniosek o przyznanie Panu prof. dr. hab. inż. Bolesławowi Mazurkiewiczowi godności "Honorowego Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek".

Prtokokół ze Zwyczajnego Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek" z dnia 30 maja 2017 roku - plik pdf.

Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zjazdu TP S-M "Sołdek"

9.05.2017
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek" zwołuje zgodnie ze statutem Zwyczajny Walny Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek" w dniu 30 maja 2017 roku o godź. 13:00 w pierwszym terminie i o godź. 13:15 w drugim terminie, w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury Morskiej NMM w Gdańsku (wejście od Długiego Pobrzeża i od ulicy Tokarskiej), z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zjazdu
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zjazdu
 3. Wybór komisji mandatowej
 4. Wybór komisji wnioskowej
 5. Stwierdzenie ważności Zjazdu
 6. Sprawozdanie Zarządu
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 10. Powołanie komisji wyborczej
 11. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 12. Powołanie komisji skrutacyjnej
 13. Wybór Prezesa Zarządu
 14. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 15. Ogłoszenie wyników wyborów
 16. Zmiany w Statucie Towarzystwa i uchwały Zjazdu
 17. Zakończenie Zjazdu

Konferencja "Historia Stoczni Gdańskiej"

26.10.2016
Europejskie Centrum Solidarności w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek" organizuje w dniach 3-4 listopada 2016 r. konferencję naukową pt. "HISTORIA STOCZNI GDAŃSKIEJ" Jednym z paneli konferencji, który w całości przygotowują Narodowe Muzeum Morskie oraz nasze Towarzystwo, będzie panel pt. HISTORIA SOŁDKA. W tej części zostaną wygłoszone następujące referaty:
 • Setna rocznica urodzin Stanisława Sołdka (1916-2016) - dr Elżbieta Wróblewska
 • Wybrane porty, do których zawijał "Sołdek" - dr inż. Witold Kuszewski
 • Zdarzenia na "Sołdku" na podstawie zachowanych materiałów - Maciej Maksymowicz
 • Siostrzane statki "Sołdka" - Ryszard Fryska
 • Wybrane przykłady wykorzystania walorów edukacyjnych statku muzeum "Sołdek" - Przemysław Węgrzyn
 • Gdzie powinien cumować "Sołdek" - dr inż. Jerzy Litwin
Panel poświęcony "Sołdkowi" rozpocznie się w drugim dniu konferencji, tj. 4 listopada (piątek) o godź 14.30, miejscem spotkania będzie sala wystaw czasowych (parter).

Zachęcamy gorąco do udziału w konferencji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.ecs.gda.pl.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Seminarium "Sołdek - Kamień węgielny polskiego przemysłu okrętowego"

9.10.2014 (aktualizacja 20.10.2014)
W dniach 26-30 października 2014 roku mija 65 lat od pierwszego rejsu s.s. "Sołdek" z ładunkiem węgla do Gandawy w Belgii. Towarzystwo Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek" chcąc uczcić tę rocznicę organizuje w dniu 28 października 2014 roku Seminarium pt.:

"Sołdek"- kamień węgielny polskiego przemysłu okrętowego"

Program Seminarium obejmuje 10 referatów o następujących tytułach:
- Chronologia statku "Sołdek":
 • 1948-1949 okres budowy
 • 1949-1981 okres eksploatacji
 • 1981-2014 Statek-Muzeum
- Profesorowie Politechniki Gdańskiej - uczestnicy w procesie projektowania, budowy i eksploatacji statku "Sołdek"
- "Sołdek" i jego otoczenie społeczno-polityczne
- Zaplecze socjalne na statku "Sołdek"
- Malarskie i teatralne epizody w dziejach s.s. "Sołdek"
- Potrzeba utworzenia w Gdańsku muzeum techniki morskiej ze Statkiem-Muzeum "Sołdek" jako głównym eksponatem
- Różnica między "Sołdkiem" z roku 1948, a "Sołdkiem", który powstałby w roku 2014
- Akademickie wizje adaptacji na potrzeby ekspozycyjne ładowni nr 2 Statku-Muzeum "Sołdek"

Referaty odnoszą się zarówno do historii "Sołdka", jak i do przyszłych działań związanych z funkcjonowaniem naszego rudowęglowca jako statku-muzeum.

Już dzisiaj Towarzystwo Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek" bardzo gorąco zaprasza do wzięcia udziału w Seminarium, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Spichlerzach na Ołowiance w Gdańsku (wstęp wolny).

Prosimy również o przekazywanie do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku posiadanych materiałów związanych z budową i eksploatacją "Sołdka". Na pewno będą one cenne dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń badaczy polskiego przemysłu okrętowego.

Seminarium "Sołdek - Kamień węgielny polskiego przemysłu okrętowego"

04.07.2013
Seminarium w przygotowaniu

Na dzień 27.10.2014 r. zaplanowano kolejne seminarium poświęcone "Sołdkowi", pt. "Sołdek - Kamień węgielny polskiego przemysłu okrętowego". Zakres tematyczny referatów na przyszłe seminarium przedstawia się następująco:
1. Chronologia statku "Sołdek":
1948-1949 okres budowy,
1949-1981 okres eksploatacji,
1981-2014 statek-muzeum,
2. Przerwy w pływaniu w okresie eksploatacji statku "Sołdek",
3. Stany osobowe załogi w okresie eksploatacji statku "Sołdek",
4. Polska Żegluga Morska - organizacja przedsiębiorstwa w okresie eksploatacji statku "Sołdek",
5. Potrzeba utworzenia muzeum techniki stoczniowej na tle statku "Sołdek",
6. Profesorowie Politechniki Gdańskiej - uczestnicy w procesie projektowania, budowy i eksploatacji statku "Sołdek",
7. "Sołdek" w malarstwie i grafice,
8. Porty odwiedzane przez statek "Sołdek",
9. Różnica miedzy "Sołdkiem" z roku 1948, a "Sołdkiem", który powstałby w roku 2014,
10. Zaplecze socjalne na statku "Sołdek",
11. Projekt wykorzystania ładowni nr 2 na statku "Sołdek".

Walny Zjazd i Seminarium z dnia 03.04.2013

04.07.2013
Walny Zjazd i Seminarium

W dniu 03.04.2013 roku odbył się Zwyczajny Walny Zjazd Członków Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek".

Walny Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi za 4-letnią kadencję (2009-2013). Dokonano wyboru Prezesa Towarzystwa oraz Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie. Wybrano Prezesa Towarzystwa w osobie P. Bolesława Mazurkiewicza.
Wybrano 6 Członków Zarządu Towarzystwa w osobach:
P. Witolda Kuszewskiego,
P. Leonarda Wieliczko,
P. Maksymiliana Stachowiaka,
P. Przemysława Kwapisza,
P. Marka Dzidy,
P. Ryszarda Fryski.


Wybrano 4 Członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa w osobach:
P. Leszka Wilczyńskiego,
P. Marii Dyrka,
P. Mirosława Bruckiego,
P. Ryszarda Grablisa.


Na zebraniu Zarządu w dniu 15.04.2013r. Zarząd Towarzystwa i Komisja Rewizyjna ukonstytuowały się w następujący sposób:
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek"
1. Witold Kuszewski - Wiceprezes Zarządu,
2. Leonard Wieliczko - Wiceprezes Zarządu,
3. Przemysław Kwapisz - Sekretarz Zarządu,
4. Maksymilian Stachowiak - Skarbnik,
5. Ryszard Fryska - Członek Zarządu,
6. Marek Dzida - Członek Zarządu,

Komisja Rewizyjna Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek"
1. Leszek Wilczyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
2. Maria Dyrka - Członek Komisji Rewizyjnej,
3. Mirosław Brucki - Członek Komisji Rewizyjnej,
4. Ryszard Grablis - Członek Komisji Rewizyjnej.

W dniu 03.04.2013r., bezpośrednio po Walnym Zjeździe, odbyło się seminarium pt. ""Sołdek" pierwsza polska stępka powojenna". Wygłoszono 10 referatów związanych tematycznie ze statkiem "Sołdek". Na seminarium obecni byli przedstawiciele wielu instytucji, przedsiębiorstw i organizacji związanych z morzem.

Zawiadomienie o Walnym Zjeździe

12.03.2013
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZJAZDU TPSM "SOŁDEK"

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek" zwołuje zgodnie ze statutem Zwyczajny Walny Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek" w dniu 3 kwietnia 2013 roku o godz. 9.00 w pierwszym terminie i o godz. 9.15 w drugim terminie, w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury Morskiej CMM w Gdańsku (wejście od Długiego Pobrzeża i od ulicy Tokarskiej), z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie Zjazdu
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zjazdu
 3. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu
 4. Uchwalenie regulaminu obrad Zjazdu
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej i Wnioskowej Zjazdu
 6. Wybór Komisji Mandatowo-Statutowej, Wyborczej i Wnioskowej Zjazdu
 7. Sprawozdanie Zarządu
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej Zjazdu
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami
 11. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 12. Zgłoszenie przez Komisję Wyborczą i przedstawienie kandydatów na Prezesa, 7 Członków Zarządu i 4 Członków Komisji Rewizyjnej
 13. Powołanie Komisji Skrutacyjnej Zjazdu
 14. Wybory Prezesa Towarzystwa
 15. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 16. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 17. Zmiany w statucie Towarzystwa
 18. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej Zjazdu
 19. Zakończenie Zjazdu

"Sołdek" pierwsza polska stępka powojenna

15.02.2013
W dniu 3 kwietnia 2013 roku mija 65 lat od położenia stępki pod naszego rudowęglowca na pochylni Stoczni Gdańskiej. Towarzystwo Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek" chcąc uczcić tą rocznicę organizuje w dniu 3 kwietnia 2013 roku Seminarium pt.:

"SOŁDEK" PIERWSZA POLSKA STĘPKA POWOJENNA

Program Seminarium obejmuje 10 referatów o następujących tytułach:
 1. Historia Stoczni Gdańskiej przed rozpoczęciem budowy rudowęglowca "Sołdek"
 2. Organizacja Stoczni w chwili budowy rudowęglowca "Sołdek"
 3. Porównanie polskiego i francuskiego projektu wstępnego rudowęglowca "Sołdek"
 4. Uroczystość położenia stępki pod rudowęglowiec "Sołdek"
 5. Technologie stosowane przez stoczniowców budujących rudowęglowiec "Sołdek"
 6. Porównanie metod pomiarowych elementów statku podczas montażu statku w 1948 roku i obecnie
 7. Dzienniki okrętowe z okresu eksploatacji rudowęglowca "Sołdek"
 8. Współzawodnictwo pracy w Stoczni Gdańskiej w okresie budowy rudowęglowca "Sołdek"
 9. Statek-muzeum "Sołdek" - charakterystyka przeprowadzonego remontu i zamierzenia na przyszłość
 10. Historia Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek"
Są to referaty związane z okresem budowy rudowęglowca oraz referaty wskazujące na zamierzenia w odniesieniu do przyszłości naszego "SOŁDKA".

Już dzisiaj Towarzystwo Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek" bardzo gorąco zaprasza na Seminarium, które odbędzie się o godzinie 11:00 w Spichlerzach na Ołowiance w Gdańsku (wstęp wolny). Prosimy również o przekazywanie do Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku posiadanych materiałów związanych z budową i eksploatacją "Sołdka". Na pewno zostaną przechowane dla przyszłych pokoleń badaczy rozwoju polskiego przemysłu okrętowego.

Seminarium w 65-tą rocznicę położenia stępki

14.03.2012
Na dzień 3 kwietnia 2013 roku, w 65-tą rocznicę położenia stępki pod s.s. "Sołdek", planowane jest przeprowadzenie uroczystego seminarium poświęconego zagadnieniom związanym z budową statku w realiach odbudowującego się przemysłu stoczniowego w powojennej Polsce.

Zakres tematyczny seminarium:
 • Historia Stoczni Gdańskiej do 1948 roku
 • Organizacja Stoczni w chwili rozpoczęcia budowy s.s. "Sołdek"
 • Porównanie polskiego i francuskiego projektu wstępnego rudowęglowca "Sołdek"
 • Uroczystość położenia stępki s.s. "Sołdek"
 • Narzędzia używane przez stoczniowców budujących s.s. "Sołdek"
 • Porównanie metod pomiarowych elementów statku podczas montażu statków w 1948 roku i obecnie
 • Losy stoczniowców budujących s.s. "Sołdek"
 • Współzawodnictwo pracy w Stoczni Gdańskiej w okresie budowy s.s. "Sołdek"
 • Statek-muzeum s.s. "Sołdek" - osiągnięcia i program na przyszłość
 • Historia Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek"

"Sołdek" po remoncie

30.01.2012
W dniu 09.12.2011 roku statek-muzeum s.s. "Sołdek" został przeholowany z Gdańskiej Stoczni "Remontowa" S.A. na miejsce stałego postoju przy nabrzeżu Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na wyspie Ołowianka. Prace stoczniowe obejmowały wzmocnienie konstrukcji części dziobowej statku i konserwację skrajnika dziobowego, ładowni nr 1 i nr 2, a także pokryw ładowni nr 4. Wykonanie tych prac pozwala na dalszą eksploatację statku w charakterze statku-muzeum. Przeprowadzona konserwacja umożliwiła także adaptację ładowni nr 1 i nr 2 do celów wystawienniczo-kulturalnych. Od dnia 17.01.2012 roku statek jest ponownie otwarty dla zwiedzających i można go podziwiać w zimowej scenerii.


fotografie: Mirosław Brucki


Remont "Sołdka"

28.10.2011
Statek muzeum s.s. "Sołdek" 25.10.2011 r. został przeholowany do Gdańskiej Stoczni "REMONTOWA" celem dokonania II etapu konserwacji polegającym na zadokowaniu statku, wymianie środników wręgów burtowych wraz z pozostałymi elementami zładu (węzłówkami), wymianie pokładników pokładu głównego w rejonie skrajnika dziobowego, dokonaniu niezbędnych napraw międzywręgów skrajnika dziobowego, naprawy grodzi zderzeniowej, oraz innych elementów zładu jak również napraw owręża poszycia burtowego w rejonie ładowni nr1. Remontowi poddane będą pokrywy ładowni nr.4 z wymianą gum uszczelniających i rynienek ściekowych. Wszystkie remontowane powierzchnie zostaną zabezpieczone powłokami malarskimi o odpowiedniej trwałości. Prace konserwacyjno-malarskie obejmą również ładownie nr.1 i nr.2 wewnątrz, oraz zbiorniki balastowe 1, 2a, 2b.


fotografie: Mirosław Brucki


Seminarium pt. "SOŁDEK - klejnot wśród muzealnych statków handlowych"

6.05.2011
W dniu 27 kwietnia 2011 r., w 30-tą rocznicę przejęcia "Sołdka" przez Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, w sali konferencyjnej CMM odbyło się seminarium pt. "SOŁDEK - klejnot wśród muzealnych statków handlowych". Wygłoszono 8 ciekawych referatów, w tym dwa poświęcone aktualnemu stanowi konstrukcji tego wyjątkowego zabytku, jakim jest "Sołdek". Patronat nad seminarium był sprawowany przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza oraz Dyrektora Naczelnego Polskiej Żeglugi Morskiej Pawła Szynkaruka.

Tematy referatów:
 • Przekształcenie "Sołdka" w statek muzealny i historia jego 30-letniej eksploatacji - Robert Domżał
 • Statek-Muzeum "Sołdek" na tle muzealnych statków na świecie i kierunek preferowanych działań Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku - Jerzy Litwin
 • Statek "Sołdek" - początek powojennej historii polskiego przemysłu stoczniowego - Witold Kuszewski
 • "Sołdek" - założenia konserwacji konstrukcji nitowanej - Henryk Woźniak
 • Aktualny stan techniczny "Sołdka" - Leonard Wieliczko
 • Rodzina "Sołdka" - Bohdan Huras
 • Zaplecze badawcze i edukacyjne polskiego przemysłu stoczniowego podstaw jego rozwoju - Marek Dzida i Leszek Wilczyński
 • Medale poświęcone polskiemu przemysłowi stoczniowemu ze szczególnym uwzględnieniem "Sołdka" - Miłosz Frąckowiak
Zapraszamy do galerii
Historia "Sołdka" - plik pdf

Nowe zdjęcia "Sołdka"

6.05.2011
Zapraszamy do galerii

Seminarium "Sołdek. Klejnot wśród muzealnych statków handlowych"

6.04.2011
Zaproszenie na seminarium - pobierz

Nowe zdjęcia "Sołdka" ze stoczni "Remontowa"

3.11.2010
Zapraszamy do galerii

"Sołdek" w doku

26.10.2010
25 października 2010 r. w południe statek-muzeum "Sołdek" został odholowany do Gdańskiej Stoczni "Remontowa" w celu przeprowadzenia przeglądu, konserwacji oraz remontu podwodnej i nadwodnej części kadłuba. W tym celu statek został ustawiony w doku pływającym. W doku zostaną przeprowadzone pomiary grubości blach poszycia, konstrukcji kadłuba, grodzi i pokładów. Blachy, których ubytki korozyjne przekraczają dopuszczalne limity, zostaną wymienione. Remont potrwa około dwóch tygodni. Koszty remontu zostaną sfinansowane z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zrzucanie cum

"Sołdek" odbija od nabrzeża
więcej fotografii w galerii
fotografie: Maciej Maksymowicz


30 rocznica przekazania "Sołdka" Centralnemu Muzeum Morskiemu

10.05.2010
W dniu 27 kwietnia 2011 r. przypada 30 rocznica przekazania "Sołdka" Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku. Z tej okazji Zarząd Towarzystwa organizuje seminarium pt. "SOŁDEK" - KLEJNOT WŚRÓD MUZEALNYCH STATKÓW HANDLOWYCH", które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2011 r. w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku przy ul. Ołowianka 9-13.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPSM "Sołdek"

10.05.2010
W dniu 9 marca 2010 r. odbyło się zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPSM "Sołdek", podczas którego Zarząd zatwierdził sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne za 2009 r. W tym samym dniu Komisja Rewizyjna podjęła uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego za 2009 r.

60. rocznica

03.04.2008
Sześćdziesiąt lat temu t.j. 3. kwietnia 1948 roku na pochylni Stoczni Gdańskiej odbyło się uroczyste położenie stępki pod budowę rudowęglowca "Sołdek", w czasie którego pierwszy nit zakuł minister żeglugi Adam Rapacki. Był to początek budowy tego kadłuba na pochylni.

Gratulacje

28.01.2008
Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość o nadaniu w dniu 9.stycznia 2008 roku Szanownemu Prezesowi naszego Towarzystwa prof.zw.dr. hab. inż. Bolesławowi Mazurkiewiczowi tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej.

60. rocznica położenia stępki "Sołdka"

28.01.2008
W 2008 roku mija 60 lat od daty położenia stępki po budowę rudowęglowca "Sołdek", której dokonano 3. kwietnia 1948 roku na pochylni w Stoczni Gdańskiej, a także wodowania statku, które odbyło się w dniu 6.listopada 1948 roku. Te wydarzenia, a szczególnie pierwsze w dziejach powojennej Polski, wodowanie pełnomorskiego statku w polskiej stoczni są szczególnym wyzwaniem do odtworzenia historii budowy i służby na morzu S/S "Sołdek".

Towarzystwo Przyjaciół Statku - Muzeum "Sołdek" przygotowuje, przy współudziale Centralnego Muzeum Morskiego oraz sponsorów specjalny program obchodów, w tym sympozja i okolicznościowe spotkania.
Szczegółowy program tych uroczystości podany zostanie do wiadomości.
Design by flankerds.com