Zarząd Towarzystwa

Bolesław Mazurkiewicz - Prezes
Witold Krzysztof Kuszewski - Wiceprezes
Leonard Wieliczko - Wiceprezes
Beata Samoraj - Skarbnik
Elżbieta Wróblewska - Sekretarz
Marek Dzida - Członek
Ryszard Jan Fryska - Członek
Komisja Rewizyjna

Maria Dyrka
Leszek Wilczyński
Mirosław Brucki
Ryszard Grablis

Design by flankerds.com